...

Kiedy jest najlepszy czas na drugiego psa?

Życie i trening z kilkoma psami

https://youtu.be/I4XvG5ejDbE1. W momencie, gdy nasz pierwszy pies jest dorosły i dobrze wychowany – wtedy możemy skupić się na wychowaniu drugiego psa, dodatkowo nie przejmie on zachowań niepożądanych od naszego peirwszego psa (bo takich już nie będzie)  2. Odstępy czasowe – ile psów możemy mieć?Często dobrym odstępem jest czas 3-4 lata. Jednak, jeśli planujemy mieć 8 psów, […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.