...

Strategie radzenia sobie z emocjami

Każda istota żywa odczuwając stres, frustrację lub inne emocje szuka sposobu, aby poradzić sobie z nimi i doprowadzić swój organizm do stanu równowagi. My, gdy się zdenerwujemy np. krzyczymy, jemy słodycze, idziemy pobiegać, sprzątamy w domu lub robimy inne rzeczy, które pomagają nam zrzucić stres i się uspokoić. Psy mają podobnie. Ważne więc, abyśmy znali […]

Border collie i fiksacje

Fiksacje/schizy – to nietypowe zachowania na bazie reakcji na bodziec. Mówimy o nich najczęściej, gdy człowiek traci kontrolę nad psem i już żadne komendy nie działają. Przykłady: gonienie aut, obserwowanie kropelek lub lecącej z kranu wody, śledzenie kota lub dzieci, wypatrywanie owadów lub pyłków w powietrzu, łapanie cieni lub światełek na ziemi, obserwowanie ptaków lub samolotów na niebie i ich gonienie,…i […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.